Tag: Crna Gora

  • Centar za pravno savjetovanje i pomoć

    Pravni centar je dio karitativnog djelovanja Pravoslavne crkve Crne Gore, u cilju unapređenja, zaštite i promocije ljudskih prava i sloboda te borba protiv diskriminacije, Pravci djelovanja su prevashodno: Pružanje besplatne...