Postoje 3 osnovna vida pravne pomoći koje pružamo

 1. Pravno savjetovanje, koje obuhvata;
   • Pružanje pravnog savjeta u pravnoj stvari koja interesuje lice koje traži pomoć,
   • Pružanje pravnog obavještenja. Pravno obavještenje je opšte obavještenje o propisanim pravima i obavezama iz određene pravne oblasti, postupku ostvarivanja prava i obavezi pokušaja vansudskog rješavanja spora.
  • Sastavljanje pismena koje podrazumijeva Sastavljanje tužbe ili drugog akta kojim se pokreće postupak, žalbe, ustavne žalbe ili akta kojim se inicira postupak zaštite pred Evropskim sudom za ljudska prava.
  • Zastupanje u sudskim postupcima i postupcima za vansudsko rješavanje sporova, koje podrazumijeva preduzimanje procesnih radnji pred sudom, Državnim tužilaštvom, Ustavnim sudom i u postupku za vansudsko rješavanje sporova.

  NAPOMENA: Zbog ograničenog kadrovskog kapaciteta Pravni centar u početku vršiće selekciju predmeta koje može da prihvati u rad.

  Besplatna pravna pomoć se ne obezbjeđuje u:

  • postupku pred privrednim sudovima i postupku registracije oblika obavljanja privredne djelatnosti,

  • postupku za naknadu štete u vezi klevete i uvrede,

  • postupku po tužbi za smanjenje iznosa izdržavanja djeteta u slučaju kad lice koje je obavezno da plaća izdržavanje nije izvršilo tu obavezu, osim ako ta obaveza nije izvršena bez njegove krivice.

  Previous Article
  Next Article

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *