STUDIJSKI PROGRAMI

Imajući u vidu da je Bogoslovija "Sv.Stefan Piperski" u osnivanju,

realizuje se samo jednogodišnji studijski program


Pastoralne studije - 60 ECTS

Najnovije informacije u vezi Pastoralnih studija