PROJEKTI I SARADNJA

Naučna saradnja

Naučna saradnja teoloških akademija kao što je Bogoslovija “Sv. Stefan Piperski” će se odvijati na planu međusobnog povezivanja i rada teoloških institucija kako bi se unaprijedio teološki rad i razmijenila znanja i iskustva, podigli kadrovski kapaciteti ove institucije u osnivanju, i to:

 1. Zajednička istraživanja: Dva ili više teoloških institucija ili istraživača se udružuju da zajedno rad na istom projektu ili problemu.
 2. Razmjena istraživača: Teološki istraživači iz različitih institucija posjećuju jedni druge kako bi radili na projektima ili razmijenili znanja i iskustva.
 3. Konferencije i radionice: Teolozi se okupljaju na konferencijama i radionicama kako bi predstavili svoja istraživanja i razmijenili ideje.
 4. Međunarodna saradnja: Teološke institucije iz različitih zemalja surađuju na projektima ili razmjenjuju znanja i iskustva.
Rezultati

Projektne aktivnosti Bogoslovije

 1. Orgnizovanje naučnih konferencija, panela i prezentacija
 2. Proučavanje Biblije i njenog značenja za pravoslavnu teologiju i praksu.
 3. Proučavanje klasičnih pravoslavnih teoloških spisa i njihovog značenja za pravoslavnu teologiju i praksu.
 4. Proučavanje istorije pravoslavne Crkve, kao i različitih pravoslavnih tradicija i pravaca.
 5. Izdavačka djelatnost knjiga teološke i istoriografske sadržine, izdadam multimedijalnih eudukativnih projekata
 6. Proučavanje etičkih principa pravoslavne Crkve i njihovog značenja za društevnu zajednicu.
 7. Proučavanje pravoslavne kulture i umetnosti, kao što su ikonografija, liturgička muzika i kaligrafija.
 8. Proučavanje drugih religija i filozofija kako bi se bolje razumjelo pravoslavno učenje.

 

 

 

 

 

 

 

Načini realizacije

PROJEKATA

Izdavačka djelatnost

U obliku knjiga, časopisa ili drugih izdanja u cilju širenju rezultata projekta široj javnosti i omogućava dalje istraživanje i raspravu.

Multimedijalni projekti

Video, audio ili online sadržaji koji omogućavaju široj publici i naučnoj javnosti da pristupi projektu

Služenje ljudima

U crkvi ili drugim duhovnim okruženjima, kako bi se poboljšala duhovna praksa i služba Gospodu našem Isusu Hristu

5/5
“... Učenje i iskustvo donose mudrost i vještine, ali strada motivacija i vjera. Ko ne izgubi entuzijazam, vjeru i elan uprkos svemu što je iskusio, naučio i razumio, taj baštini veliki blagoslov i pobjedu.
To može samo čovjek koji pored vjere ima ljubavi i životne energije u sebi.
Arhiepiskop vladimir

Galerija slika

Saradnici na projketu

ŠIRIMO NAŠ TIM

“Bolje je dvojici nego jednom, jer imaju dobra plata za njihov trud.” Propovjednik 4:9

Philipe Smith

E: jane@neverental.com

Andrej V.

E: jane@neve.com

Slaviša L

E: George@nevetheme.com

Uvjek ima još nešto!

Da li imate pitanja?
Otvoreni smo da dijalog i razmjenu iskustava

O odnosima crkve i države uopšte, postoji relativno obimna literatura sa različitim i često sučeljenim mišljenjima. Klerikalni pisci najčešće polaze od premise “Bogu božije – caru carevo”, tumačeći je kao evanđeosku koegzistenciju crkve i države, i tvrdnje da je svaka vlast u načelu od boga i zato se treba njoj pokoravati, kao regulatoru i održavaocu božanskog poretka u svijetu.

Monaštvo izvorno označava usamljenički način života pobožnih Hrišćana, život u samoći, odvojen od svijeta i porodice, u siromaštvu i svakoj poslušnosti.